La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

– Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials. Total 4.804,52€
– Subvencions per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants. Total 620,22 €
– Pla d’Acció Municipal. PAM. Despesa corrent: 22.313,00 €   Inversions. Rehabilitació caseta de pedra: 8.000,00 €
– Subvencions zones de bany (piscines). Total: 5.472,79 €