Ajuts per la compra de MATERIAL ESCOLAR a l’ensenyament obligatori

 

Quantia de l’ajut: màxim 50,00 € per nen/a

 

Requisits dels beneficiaris:

 • cal que tots els membres de la unitat familiar estiguin censats a la Palma d’Ebre durant tot l’any
 • cal que el nen/a estigui cursant l’ensenyament obligatori (fins a 4rt d’ESO). Documentació que cal aportar:
  • sol·licitud de l’ajut
  • fotocòpia de la matricula (només per a estudiants d’ESO)
  • declaració jurada de la despesa en material i no sol·licitud de subvenció pel mateix concepte
  • fotocòpia de la 1a pàgina del compte corrent
 • Documentació justificativa:
  • Cal presentar la sol·licitud abans del 30 d’octubre de 2019.
  • Un cop atorgat l’ajut caldrà aportar documentació justificativa de la despesa realitzada en concepte de material escolar.

 

Documentació