La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

  • PAM. Actuacions any 2022:
    • Despeses corrents. 20.000,00 euros
    • Enllumenat i pluvials Pl. Ribera d’Ebre. 18.000,00 euros
    • Arranjament del carrer Pou Veïnal. 55.000,00 euros
  • E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2022
    • 2 actuacions. 8.573 euros (Orquestra Metropol i espectacle Shall We Dance