La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

 • PAM. Actuacions any 2022:
  • Despeses corrents. 20.000,00 euros
  • Enllumenat i pluvials Pl. Ribera d’Ebre. 18.000,00 euros
  • Arranjament del carrer Pou Veïnal. 55.000,00 euros
 • E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2022
  • 2 actuacions. 8.573 euros (Orquestra Metropol i espectacle Shall We Dance
 • Activitats culturals de caràcter singular, any 2022. 7.608,77 euros
 • Subvenció per la transició energètica i acció climàtica, any 2021. 6.888,22 euros
  • Redacció del Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc)
 • Subvenció de Salut Pública, any 2022. 18.077,76 €