Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l’espai i dotació d’equipaments digital. (tipus B, Capítol 6)

L’objectiu d’aquesta subvenció era per dotar l’ajuntament per a que contingui tots els elements tecnològics necessaris per realitzar sessions, reunions i altres activitats en l’entorn digital. El material que es demanava en aquesta subvenció era l’adquisició d’un equipament per realitzar sessions, reunions i altres activitats de l’entorn digital. Es tracta d’un aparell de videoconferència que consta d’una televisió amb webcam i micro de sobretaula.

Aquesta televisió està instal·lada a la sala de baix de l’ajuntament on les diferents associacions que ho necessiten la poden utilitzar per a la realització de conferències, presentacions i videoconferències.

L’import de la subvenció per a l’adquisició de la televisió amb webcam i micro de sobretaula ha estat de 1.278,12 euros.

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.