Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus B, Capítol 6 i tipus C, Capítol 2 i 6)

Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digital (tipus B, Capítol 6) i per la millora de la seguretat dels municipis (tipus C, Capítol 2 i 6). L’objectiu de la primera subvenció era per dotar l’ajuntament per a que contingui tots els elements tecnològics necessaris [...]

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la instal·lació de l’enllumenat i els pluvials de les escales de la bàscula municipal

El motiu d’aquesta actuació es doble. Per una banda és una zona molt freqüentada, ja que aquestes escales uneixen els carrers del poble amb la zona on hi ha la bascula municipal i els contenidors del reciclatge i era una zona fosca. Per altra banda, en aquesta zona hi havia un problema amb els aigües pluvials, que actualment  es desguassen dins d’una finca privada i es volen pels espais públics. [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Durant l’estiu 2022 es va fer la contractació del servei de socorrisme per a poder procedir a l’obertura de les piscines municipals des del mes de juny fins al setembre. Aquest servei va estar subvencionat a través de la subvenció de Salut Pública, línia 1.1 de piscines. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb per import de la subvenció va ser de 7.047,01 euros. També [...]

Subvencions de la Diputació de Tarragona, any 2021

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: PAM. Actuacions any 2021: Despeses corrents. 20.000,00 euros Reparació del clavegueram (ctra. de Vinebre). 13.404,33 euros Millora de la pista esportiva. 76.695,67 euros E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2021 8 actuacions. 8.573 euros Activitats culturals o d'interès per a la cituadania, de caràcter singular, any 2021 4.370,28 euros Subvenció de salut pública, any [...]

Concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi (Covid 19)

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat:   Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.     Sol·licitant   Import de la subvenció   Laura Abella Pardell 613,22 €   M Dolors Miret Ciuraneta 2.511,36 €   Anna Franquet Lozano 598,81 €   Natàlia Vila Perelló 3.384,27 € [...]

Concessió de subvencions: ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, curs 2020-2021

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat: Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 326/48005 del pressupost vigent. Nom i cognoms Import Laura Abella Pardell 100 € M Mercè Garcia Pahul 100 € Núria Sas Cubells 100 € Roser Trepat Costa 50 € Magda Arnautu 100 € Mònica Faiget Salvadó 50 [...]

Ajut del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020