Ajuts i Subvencions

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE LA PALMA D’EBRE COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

BASES REGULADORES CATALÀ BASES REGULADORES CASTELLÀ Els ajuts es podran sol·licitar del 28 d'octubre al 18 de novembre de 2020, i en el moment de la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació justificativa.  

Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

La Palma d'Ebre ja gaudeix d'una xarxa de fibra òptica. Es tracta d’una xarxa municipal obtinguda a través d’una subvenció de Dinamització econòmica del departament de Presidència de la Generalitat. El projecte té un cost de 28.180,90€ i la subvenció ascendeix a 21.775,02€. La diferència l’assumirà l’ajuntament. El passat 15 de gener a les 18:30 es va celebrar una reunió de poble informativa per a explicar com es duria a terme la [...]

Ajuts per la compra de material escolar a l’ensenyament obligatori, curs 2019-2020

Ajuts per la compra de MATERIAL ESCOLAR a l’ensenyament obligatori   Quantia de l’ajut: màxim 50,00 € per nen/a   Requisits dels beneficiaris: cal que tots els membres de la unitat familiar estiguin censats a la Palma d’Ebre durant tot l’any cal que el nen/a estigui cursant l’ensenyament obligatori (fins a 4rt d’ESO). Documentació que cal aportar: sol·licitud de l’ajut fotocòpia de la matricula (només per a estudiants d’ESO) declaració jurada [...]

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua, dins la convocatoria de subvencions als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, va atorgar un ajut a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre per a l'obra "Arranjament del sistema d'impulsió per a l'abastament des del pou a la llera del riu Montsant, fins al dipòsit d'aigua de la Palma d'Ebre". Import de la subvenció: 16.615,06 €   Amb subvenció [...]

Subvencions per a inversions en camins públics locals 2018-2020

El Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre per a l'obra "Ampliació de l'accés sud i connexió amb el nucli urbà". Aquesta subvenció es trova dins la línea de subvencions per a inversions en camins públics locals per al período 2018-2020. Pressupost de l'actuació:      49.823,24 € Aportació municipal:                1.170,85 € Subvenció:                             48.652,39 €  

Arranjament i millora de camins municipals. Anualitat 2019.

El Consell Comarcal va atorgar, dins del Programa d'arranjament i millora de camins municipals, subvencions a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre: Anualitat 2019, una subvenció per import de 5.332,71 €, per a l'obra Arranjament de camins públics. Camí dels Estinclars, Turmells i altres.  

Subvencions Diputació de Tarragona 2018

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: - Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats. Total: 3.756,38 € - Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Total 1.038,14 € - Subvencions per actuacions de protecció de [...]