Ajuts i Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona, any 2021

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: PAM. Actuacions any 2021: Despeses corrents. 20.000,00 euros Reparació del clavegueram (ctra. de Vinebre). 13.404,33 euros Millora de la pista esportiva. 76.695,67 euros E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2021 8 actuacions. 8.573 euros Activitats culturals o d'interès per a la cituadania, de caràcter singular, any 2021 4.370,28 euros Subvenció de salut pública, any [...]

Concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi (Covid 19)

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat:   Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.     Sol·licitant   Import de la subvenció   Laura Abella Pardell 613,22 €   M Dolors Miret Ciuraneta 2.511,36 €   Anna Franquet Lozano 598,81 €   Natàlia Vila Perelló 3.384,27 € [...]

Concessió de subvencions: ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, curs 2020-2021

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat: Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 326/48005 del pressupost vigent. Nom i cognoms Import Laura Abella Pardell 100 € M Mercè Garcia Pahul 100 € Núria Sas Cubells 100 € Roser Trepat Costa 50 € Magda Arnautu 100 € Mònica Faiget Salvadó 50 [...]

Ajut del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2020

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020. Rehabilitació coberta antiga casa metge. Import de la subvenció: 14.756,76 euros. PAM. Quadrienni 2020-2020. Import total del quadrienni: 295.781,98 euros. Actuacions any 2020: Despeses corrents. 20.000,00 euros Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció. 10.000,00 euros Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, en motiu [...]

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2022/2023

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR CONVOCATÒRIA CONVOCATORIA Les sol·licituds es podran fer electrònicament pel web de l'Ajuntament [...]

Subvenció del Pacte d’Estat contra la violència de gènere

El Pacte d'Estat contra la violència de gènere, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, va atorgar a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre 753,08 € l'any 2019 per a poder realizar alguna acció contra la violència de gènere. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre va escollir l'eix 1, en concret la realització d'alguna campaña de sensibilització i prevenció de qualsevol tipus de violència contra les [...]