Ajuts i Subvencions

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2020

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020. Rehabilitació coberta antiga casa metge. Import de la subvenció: 14.756,76 euros. PAM. Quadrienni 2020-2020. Import total del quadrienni: 295.781,98 euros. Actuacions any 2020: Despeses corrents. 20.000,00 euros Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció. 10.000,00 euros Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, en motiu [...]

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2022/2023

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR CONVOCATÒRIA CONVOCATORIA Les sol·licituds es podran fer electrònicament pel web de l'Ajuntament [...]

Subvenció del Pacte d’Estat contra la violència de gènere

El Pacte d'Estat contra la violència de gènere, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, va atorgar a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre 753,08 € l'any 2019 per a poder realizar alguna acció contra la violència de gènere. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre va escollir l'eix 1, en concret la realització d'alguna campaña de sensibilització i prevenció de qualsevol tipus de violència contra les [...]

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE LA PALMA D’EBRE COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

BASES REGULADORES CATALÀ BASES REGULADORES CASTELLÀ Els ajuts es podran sol·licitar del 28 d'octubre al 18 de novembre de 2020, i en el moment de la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació justificativa. Formulari de sol·licitud

Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

La Palma d'Ebre ja gaudeix d'una xarxa de fibra òptica. Es tracta d’una xarxa municipal obtinguda a través d’una subvenció de Dinamització econòmica del departament de Presidència de la Generalitat. El projecte té un cost de 28.180,90€ i la subvenció ascendeix a 21.775,02€. La diferència l’assumirà l’ajuntament. El passat 15 de gener a les 18:30 es va celebrar una reunió de poble informativa per a explicar com es duria a terme la [...]

Subvencions Diputació de Tarragona 2019

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: - Subvencions per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials. Total 4.804,52€ - Subvencions per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants. Total 620,22 € - Pla d'Acció Municipal. PAM. Despesa corrent: 22.313,00 €   Inversions. Rehabilitació caseta de pedra: 8.000,00 € - Subvencions zones de bany (piscines). Total: [...]

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua, dins la convocatoria de subvencions als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, va atorgar un ajut a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre per a l'obra "Arranjament del sistema d'impulsió per a l'abastament des del pou a la llera del riu Montsant, fins al dipòsit d'aigua de la Palma d'Ebre". Import de la subvenció: 16.615,06 €   Amb subvenció [...]