Ajuts i Subvencions

Subvencions Diputació de Tarragona. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatoria 2017. Import concedit: 4.485,50 € Pla d'acció municipal (PAM). Renovació tram oest clavegueram. Import 51.119,05 €. Construcció d'un nou tram de clavegueram al carrer de la Font Vella. Import 18.108,78 € Pla d'acció municipal (PAM). Programa de Manteniment per [...]

Subvencions Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, ha concedit a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre, SUBVENCIONS dins de les actuacions:   SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 4.867,10 € SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D'ANIMALS PERIDOMÈSTICS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 876,75 € SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ [...]