Ajuts i Subvencions

Subvencions per a inversions en camins públics locals 2018-2020

El Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre per a l'obra "Ampliació de l'accés sud i connexió amb el nucli urbà". Aquesta subvenció es trova dins la línea de subvencions per a inversions en camins públics locals per al período 2018-2020. Pressupost de l'actuació:      49.823,24 € Aportació municipal:                1.170,85 € Subvenció:                             48.652,39 €  

Arranjament i millora de camins municipals. Anualitat 2019.

El Consell Comarcal va atorgar, dins del Programa d'arranjament i millora de camins municipals, subvencions a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre: Anualitat 2019, una subvenció per import de 5.332,71 €, per a l'obra Arranjament de camins públics. Camí dels Estinclars, Turmells i altres.  

Subvencions Diputació de Tarragona 2018

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: - Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats. Total: 3.756,38 € - Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Total 1.038,14 € - Subvencions per actuacions de protecció de [...]

Subvencions Diputació de Tarragona. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatoria 2017. Import concedit: 4.485,50 € Pla d'acció municipal (PAM). Renovació tram oest clavegueram. Import 51.119,05 €. Construcció d'un nou tram de clavegueram al carrer de la Font Vella. Import 18.108,78 € Pla d'acció municipal (PAM). Programa de Manteniment per [...]

Subvencions Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, ha concedit a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre, SUBVENCIONS dins de les actuacions:   SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 4.867,10 € SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D'ANIMALS PERIDOMÈSTICS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 876,75 € SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ [...]