Ordenança de transparència i Administració electrònica
Ordenança municipal per regular l'ús de mitjans electrònics per poder utilitzar la plataforma e-TRAM
Ordenança per la gestió dels residus de la construcció
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenances fiscals per a l'any 2018