Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació definitiva ordenança tinença d'animals de companyia

Publicat el 04-01-2021

Aprovació definitiva ordenança tinença d'animals de companyia

Aprovació inicial Projecte reparació d'un tram de clavegueram

Publicat el 15-12-2020

Aprovació inicial Projecte reparació d'un tram de clavegueram

APROVACIÓ DEFINITIVA POUM DE LA PALMA D'EBRE

Publicat el 11-06-2015

APROVACIÓ DEFINITIVA POUM DE LA PALMA D'EBRE

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ