Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus B, Capítol 6)

maig 2, 2023|Ajuts i Subvencions|

Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digital. (tipus B, Capítol 6) L’objectiu d’aquesta subvenció era per dotar l’ajuntament per a que contingui tots els elements tecnològics necessaris per realitzar [...]

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la instal·lació de l’enllumenat i els pluvials de les escales de la bàscula municipal

abril 12, 2023|Ajuts i Subvencions|

El motiu d’aquesta actuació es doble. Per una banda és una zona molt freqüentada, ja que aquestes escales uneixen els carrers del poble amb la zona on hi ha la bascula municipal i els contenidors del reciclatge i era una zona fosca. Per altra banda, en aquesta zona hi havia un problema amb els aigües [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

març 28, 2023|Ajuts i Subvencions|

Durant l’estiu 2022 es va fer la contractació del servei de socorrisme per a poder procedir a l’obertura de les piscines municipals des del mes de juny fins al setembre. Aquest servei va estar subvencionat a través de la subvenció de Salut Pública, línia 1.1 de piscines. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la [...]

Subvencions de la Diputació de Tarragona, any 2021

octubre 28, 2021|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: PAM. Actuacions any 2021: Despeses corrents. 20.000,00 euros Reparació del clavegueram (ctra. de Vinebre). 13.404,33 euros Millora de la pista esportiva. 76.695,67 euros E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2021 8 actuacions. 8.573 euros Activitats culturals o d'interès per [...]

Concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi (Covid 19)

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat:   Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.     Sol·licitant   Import de la subvenció   Laura Abella Pardell 613,22 €   M Dolors Miret [...]

Concessió de subvencions: ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, curs 2020-2021

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat: Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 326/48005 del pressupost vigent. Nom i cognoms Import Laura Abella Pardell 100 € M Mercè Garcia Pahul 100 € Núria Sas Cubells [...]

Ajut del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

novembre 13, 2020|Ajuts i Subvencions|

Subvencions Diputació de Tarragona, any 2020

octubre 29, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020. Rehabilitació coberta antiga casa metge. Import de la subvenció: 14.756,76 euros. PAM. Quadrienni 2020-2020. Import total del quadrienni: 295.781,98 euros. Actuacions any 2020: Despeses corrents. 20.000,00 euros Sosteniment del lloc [...]

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2022/2023

octubre 27, 2020|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS [...]

Subvenció del Pacte d’Estat contra la violència de gènere

setembre 23, 2020|Ajuts i Subvencions|

El Pacte d'Estat contra la violència de gènere, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, va atorgar a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre 753,08 € l'any 2019 per a poder realizar alguna acció contra la violència de gènere. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre va escollir l'eix 1, en concret [...]