Partit

Antoni Galceran Massó

Posició: Regidor de Salut
Carrec:

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €