La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre, SUBVENCIONS dins de les actuacions:

 

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 4.867,10 €

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 876,75 €

SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 5.194,59 €

SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 300,00 €

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 42.148,37 €

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CONSULTORIS MÈDICS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 348,92 €

SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 3.209,09 € (manteniment) 4.441,60 € (inversions)

SUBVENCIONS D’INTERESSOS DE PRÉSTECS CONCERTATS PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 63,84 €.

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES (REPARACIÓ BASE CAMPANAR ESGLÉSIA ROMÀNICA) IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 8.928,33 €.