L’any 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va aprovar unes bases per a obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments, i instal·lacions i serveis de titularitat municipal, conseqüència de catàstrofes naturals, entre elles aiguats.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar l’ajut per a la reparació dels danys del camí d’accés a la zona de la Font Vella i el canal de desguàs de la zona, i també de la zona de l’embassament, per a la reparació d’esborrancs i sots en els camins d’accés a la zona de l’embarcador i a la zona de les bombes d’impulsió.

S’ha concedit una subvenció de 7.448,16 €, del total dels 14.896,33 € del pressupost. Les obres estan previstes pel mes d’octubre.

aura1 aura2

Fotografia d’un dels esborrancs a l’embassament i a la Font Vella