D’acord amb la normativa vigent, els ajuntaments tenen l’obligació de redactar i aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, o llocs propers, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals.

En el “Plànol de Delimitació”, es localitzen les franges de protecció d’incendis i es defineix, entre d’altres, els mapes amb les finques afectades pels treballs de neteja de les franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les urbanitzacions, poblacions, edificacions i altres elements.

Per tal de poder dur a terme aquest plànol, l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una assistència tècnica a la Diputació de Tarragona, que ens ha estat concedida, i properament es farà la redacció del mateix.

Un cop delimitades les urbanitzacions, poblacions, edificacions i instal·lacions, s’estableixen unes franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció i protecció. S’estableixen unes fases d’execució i es prioritzen les zones amb més risc. És responsabilitat dels propietaris de les zones afectades mantenir aquestes franges en un bon estat de neteja que eviti incendis.