El Consell Comarcal va atorgar, dins del Programa d’arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2016, una subvenció a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre de 5.816,58 €, per a l’obra Arranjament de camins públics. Camins dels Boscàs i de la Fontanella.