Subvencions Diputació de Tarragona. Any 2017

setembre 6, 2017|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatoria 2017. Import concedit: 4.485,50 € Pla d'acció municipal (PAM). Renovació tram oest clavegueram. Import 51.119,05 €. Construcció d'un nou tram de clavegueram al carrer [...]