La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:
Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats. Total: 3.756,38 €
– Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Total 1.038,14 €
– Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Total 1.326,18 €
– Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines). Total 6.070,17 €
– Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials. Total 5.000,00 €
– Subvencions per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants. Total 855,74 €
– Pla d’Acció Municipal. PAM.
Despesa corrent: 44.235,52 €
Inversions. Construcció d’un embarcador flotant: 23.815,92 € / Arranjament sistema impulsió Pou Bisbal: 6.114,56 €

Divulgacio PLA_NORMES_2013