L’Agència Catalana de l’Aigua, dins la convocatoria de subvencions als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, va atorgar un ajut a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre per a l’obra “Arranjament del sistema d’impulsió per a l’abastament des del pou a la llera del riu Montsant, fins al dipòsit d’aigua de la Palma d’Ebre”. Import de la subvenció: 16.615,06 €

 

Amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua