Decret de mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària

maig 18, 2020|General|

Mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària fora d’establiment comercial. FETS Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 75/2020 de data 16 de març, es va resoldre, entre d’altres el següent: Sisè.- La suspensió del mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant).   FONAMENTS DE DRET  Article 21.1. k), m) [...]