CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA PER LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d’aprovar una ordenança reguladora per la tinença d’animals decompanyia i d’animals potencialment perillosos.

Data inici consulta: 24 d’agost de 2020
Data finalització consulta: 16 de setembre de 2020

Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: administracio@palmadebre.cat

Podeu consultra l’avantprojecte de l’ordenança AQUÍ