L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l’atorgament d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar.

Podeu consultar les bases en aquests enllaços:

BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR

CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Les sol·licituds es podran fer electrònicament pel web de l’Ajuntament o presencialment, de l’11 de novembre al dia 1 de desembre de 2022.

Formulari de sol·licitud.

Si disposeu de signatura electrònica podeu enviar el formulari en aquest enllaç