La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

 • Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020. Rehabilitació coberta antiga casa metge. Import de la subvenció: 14.756,76 euros.
 • PAM. Quadrienni 2020-2020. Import total del quadrienni: 295.781,98 euros. Actuacions any 2020:
  • Despeses corrents. 20.000,00 euros
  • Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció. 10.000,00 euros
 • Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, en motiu de la COVID19, convocatòria 2020: 8.079,16 €
 • Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19. Any 2020:
  • Esportives: 58,38 €
  • Educatives: 1.359,79 €
  • Culturals: 900,24 €
 • Subvencions per actuacions de protección de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020: 2.407,15 €
 • Subvencions per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatria 2020: 614,25 €
 • Subvencions per a millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020: 237,51 €
 • Subvenció de caràcter excepcional (mur camí accés sud): 8.316,28 €