La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

 • PAM. Actuacions any 2021:
  • Despeses corrents. 20.000,00 euros
  • Reparació del clavegueram (ctra. de Vinebre). 13.404,33 euros
  • Millora de la pista esportiva. 76.695,67 euros
 • E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2021
  • 8 actuacions. 8.573 euros
 • Activitats culturals o d’interès per a la cituadania, de caràcter singular, any 2021
  • 4.370,28 euros
 • Subvenció de salut pública, any 2021
  • Socorristes piscines. 7.263,11 €
  • Agents cívics. 3.137,09 €
  • Protecció de la salut. 5.815,96 €
 • Subvenció per la transició energètica i acció climàtica, any 2021. 6.888,22 euros
  • Redacció del Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc)
 • Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021.

  • Neteja de neu de carrers del municipi i camins. 2.954,21 euros