El passat 10 de març es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament la següent moció sobre la Pista de Bovera per a reclamar la millora del ferm i que es consideri com a vía d’evacuació. Aquesta mateixa moció s’ha aprovat pels plens dels municipis afectats: Bovera, Flix i la Palma d’Ebre.

La podeu llegir a continuació.

El camí Era del Silvestre, més coneguda com pista de Bovera, des de fa un temps que una part del ferm està en molt mal estat amb el perill que això comporta. Ja fa molts anys que des dels diferents consistoris s’ha treballat per a que es poguessin fer els manteniments per a tenir aquesta pista operativa. L’ajuntament de la Palma d’Ebre ha pogut destinar ajuts per a poder mantenir el bon estat de conservació del tram que es troba situat al seu terme municipal. Tot i intentar demanar ajuts per la resta de trams, no s’han concedit perquè son els titulars els que han de fer aquestes accions.

S’han fet diverses trucades i diferents escrits a la Subdelegació del Gobierno a Tarragona per a reclamar la reparació d’aquesta via i per a poder millorar la seguretat en cas que l’haguéssim d’utilitzar per evacuar el municipi.

El dia 14 de gener, vam enviar un escrit dirigit a la Subdelegació del Govern a Tarragona. On es va remarcar que la pista estava en molt mal estat i que necessitava un bon manteniment. I sol·licitàvem que ens mantinguessin informats dels passos que  des de la Subdelegació s’anessin fent.

El dissabte dia 29 de gener l’ajuntament de Bovera va instal·lar uns cartells a Bovera i a la Palma informant del tancament de la pista a l’alçada del riu de la Cana.

El 21 de febrer vam rebre resposta per part de la Subdelegació, informant-nos que s’estava fent i que havien posat en coneixement tot el tema al Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat i a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que depèn del Ministeri de l’Interior, per tal que informessin al respecte.

En data 9 de març l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va rebre una comunicació de la Subdelegació on s’informava que aquesta via no tenia la consideració de via d’evacuació. On també ens van informar que les ajudes rebudes pel nostre ajuntament van ser per millorar el que ells  consideraven com a ruta d’avis.

En resposta aquest escrit, i tenint en compte que en el Pla d’Emergència Municipal (PAMEN) la pista consta com a via d’evacuació, i en cap moment des de Protecció Civil ens va informar del contrari, varem sol·licitar que s’estudiés la possibilitat d’incloure el camí Era del Silvestre,  que uneix els termes municipals de la Palma d’Ebre i Flix amb Bovera com a principal via d’evacuació de la Palma d’Ebre i dels veïns de Flix que col·linden amb el camí esmentat.

El passat 3 de juny, juntament amb els alcaldes de Flix, Francesc Barbero Escrivà i l’alcalde de Bovera, Òscar Acero Giral, varem tenir una reunió a la Subdelegació de Tarragona per a comentar l’estat actual de la pista i intentar buscar una solució. Des de la Subdelegació van expressar la voluntat de fer un informe per avaluar l’estat actual de la pista.

El 21 de juny ens varem reunir a l’ajuntament de Flix juntament amb l’Intendent de Mossos de Terres de l’Ebre, el Director dels Serveis Territorials d’Interior, l’alcalde de Flix i l’alcalde de Bovera per evaluar la possibilitat d’incloure aquesta pista dins de la categoria de via d’evacuació nuclear que des del temporal Filomena està en un estat deplorable.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre-  adopta els següents:

ACORDS:

PRIMER: que la Subdelegació faci l’informe per avaluar l’estat actual de la pista deprés del pas de la máquina llevaneus

SEGON: que es torni a incloure el “Camí Era del Silvestre” com a via d’evacuació, tal i com apareix en els diferents Plans d’Emergència Municipal.

TERCER: que es faci la reparació del ferm en els trams que es troba en mal estat

QUART: Traslladar aquests acords als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre i de les Garrigues, al Director dels Serveis Territorials d’Interior a Terres de l’Ebre i a la Subdelegació  del Gobierno a Tarragona.