Durant l’estiu 2022 es va fer la contractació del servei de socorrisme per a poder procedir a l’obertura de les piscines municipals des del mes de juny fins al setembre. Aquest servei va estar subvencionat a través de la subvenció de Salut Pública, línia 1.1 de piscines. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb per import de la subvenció va ser de 7.047,01 euros.

També es va fer la contractació de 2 agents cívics pel control d’accés i desinfecció de les piscines municipals de La Palma d’Ebre. Les seves principals tasques van ser el control d’accés a les piscines municipals (amb el compliment de les mesures higiènicosanitàries requerides a causa de la Covid-19); el cobrament d’abonaments i entrades de les piscines; el control d’aforament, i la neteja de les instal·lacions 2 cops al dia, després del torn de matí i de tarda. Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, línia 1.2 agents cívics Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb per import de la subvenció va ser de 3.222,60 euros.

L’aigua és un recurs fonamental per a la vida i la salut de les persones, però sense un tractament i una protecció adequades, pot arribar a ser una font de transmissió de microorganismes o substàncies que poden ser perjudicials per a la salut. Es per aquest motiu que es contracten anàlisis i exàmens organolèptics realitzats per un
laboratori i establerts per la normativa vigent, o per l’autoritat sanitària de la Generalitat per garantir la qualitat de l’aigua.

També es realitza l’adquisició de subministraments per a garantir el control de l’aigua com son l’hipoclorit sòdic i tauletes de clor i reactius.

Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, de Protecció de Salut pública línia 2.1: Aigua Consum Humà.

Per tal de reduir les plaga en l’àmbit urbà es fan actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’espècies plaga en zones urbanes que afecten a la salut pública com són els coloms, les rates… Es contracten diferents empreses que fan aquest control.

Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, de Protecció de Salut pública línia 2.2: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.

Anualment es fan controls de la gestió d’animals domèstics abandonats. Es per això que cal fer captures de gossos per tal de portar-los a la gossera de l’Associació AMPARE, amb qui l’ajuntament té un contracte de serveis per a les recollides anuals de gossos ensalvatgits, també per a l’esterilització de gats, etc.

Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, de Protecció de Salut pública línia 2.4:Animals domèstics abandonats.

Al municipi disposem de dos desfibril·ladors, i es necessari realitzar un manteniment anual. Un dels desfibril·ladors es troba al carrer Major, 26 (exterior del consultori mèdic), i l’altre està situat a la plaça Catalunya, 7 (centre cultural).

Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, de Protecció de Salut pública línia 2.8: Desfibril·ladors.

El nostre Consultori Mèdic disposa de calefacció i durant el mes d’abril es va detectar que s’havia espatllat el cremador i es va procedir a la seva reparació.

Aquesta actuació va ser subvencionada a través de la subvenció de Salut Pública, de Protecció de Salut pública línia 2.9: Consultoris mèdics.

Totes aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb per import de la subvenció va ser de 7.808,15 euros.