El motiu d’aquesta actuació es doble. Per una banda és una zona molt freqüentada, ja que aquestes escales uneixen els carrers del poble amb la zona on hi ha la bascula municipal i els contenidors del reciclatge i era una zona fosca. Per altra banda, en aquesta zona hi havia un problema amb els aigües pluvials, que actualment  es desguassen dins d’una finca privada i es volen pels espais públics.

Aquestes actuacions s’han adjudicat a dos empreses, per la banda de l’enllumenat públic s’ha adjudicat a l’empresa Francesc Argilaga Pellissé per un import de 5.445€ i per la part d’obra civil s’ha adjudicat a JOAL SCCL per un import de 17.307,67 €.

Aquesta obra ha estat subvencionada a través del Pla d’Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona per un import de 18.000€, la resta s’ha finançat amb fons propis.

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.