Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l’espai i dotació d’equipaments digital (tipus B, Capítol 6) i per la millora de la seguretat dels municipis (tipus C, Capítol 2 i 6).

L’objectiu de la primera subvenció era per dotar l’ajuntament per a que contingui tots els elements tecnològics necessaris per realitzar sessions, reunions i altres activitats en l’entorn digital. El material que es demanava en aquesta subvenció era l’adquisició d’un equipament per realitzar sessions, reunions i altres activitats de l’entorn digital. Es tracta d’un aparell de videoconferència que consta d’una televisió amb webcam i micro de sobretaula.

Aquesta televisió està instal·lada a la sala de baix de l’ajuntament on les diferents associacions que ho necessiten la poden utilitzar per a la realització de conferències, presentacions i videoconferències.

L’import de la subvenció per a l’adquisició de la televisió amb webcam i micro de sobretaula ha estat de 1.278,12 euros.

L’altra subvenció volia fomentar la capacitació de la ciutadania, l’increment de la seguretat en els ens locals, i la creació als ajuntaments d’un espai virtual obert, oferint finançament d’actuacions destinades a fomentar la capacitació de la ciutadania en matèria digital per afavorir l’autonomia de les persones físiques i jurídiques en la tramitació electrònica dels serveis que ofereixen les administracions públiques; facilitar els elements necessaris perquè els ajuntaments disposin d’un espai virtual adaptat a les noves tecnologies; incrementar el nivell de ciberseguretat dels ens locals d’acord amb el conjunt de mesures de l’Esquema Nacional de Seguretat per a la prestació de serveis electrònics de manera segura i millorar la seguretat vial dels municipis, dotant-los dels elements necessaris de vigilància.

S’ha adquirit diferent maquinari per tal d’adaptar-nos a l’ENS incrementant el nivell de seguretat de l’Ajuntament:

1 synology diskstation NAS
4 discs durs de 4 TB
2 SAIS Phasak
1 sensor humitat
1 detector d’inundació
1 hub per connectar 2 sensors
1 sensor de temperatura amb wifi

L’import total de la subvenció del capítol 6 tipus C per a l’adquisició dels maquinàris anteriorment esmentats ha estat de 1.393,15 euros.

Per tal d’adequar els sistemes operatius dels ordinadors i servidor a les politiques de l’Esquema Nacional de Seguriddad (ENS) es va contractar un servei tècnic informàtic. (capítol 2, tipus C)

L’import total de la subvenció del capítol 2 tipus C ha estat de 237,50 euros.

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.