Monthly Archives: juliol 2023

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà.2022

juliol 4, 2023|General|

Aquesta subvenció té per objectiu donar suport a les entitats del territori en la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, en la compra de béns inventariables i en la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics.L'Ajuntament de la Palma d'Ebre es va acollir [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per la transició energètica i l’acció climàtica, any 2022. Linia 2 PAESC: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima.

juliol 4, 2023|General|

En aquesta convocatòria ens varem presentar a dos apartats, per una part la millora dels aïllaments d’edificacions i instal·lacions municipals i per l'altra, la instal·lació d’energies renovables. Les actuacions realitzades van ser el canvi de les finestres del local del centre cultural i la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 15 kWn a la teulada [...]