En aquesta convocatòria ens varem presentar a dos apartats, per una part la millora dels aïllaments d’edificacions i instal·lacions municipals i per l’altra, la instal·lació d’energies renovables.

Les actuacions realitzades van ser el canvi de les finestres del local del centre cultural i la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 15 kWn a la teulada de Cal Mateu Escolà.

Es va decidir fer el canvi de les finestres local Centre Cultural per tal de millorar-ne l’eficiència energètica. Aquesta acció va estar subvencionada amb un import de 10.848,98 euros.

La instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 15 kWn a la teulada de Cal Mateu Escolà es tracta d’una instal·lació per autoconsum de producció pròxima a través de la xarxa amb venta excedents. Aquesta instal·lació permetrà repartir l’electricitat produïda als 7 equipaments (Ajuntament, Consultori mèdic, Casa Mateu Escolà, Centre d’entitats, Escola 1 d’abril, Piscines, Casa del Metge i Magatzem), establint prèviament un % d’aprofitament per cada una dels equipaments en funció del seu perfil de consum.

S’ha adjudicat la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 15 kWn a la Teulada de Cal Mateu Escolà a l’empresa Engibar SLU.

Aquesta actuaió ha estat subvencionada per la línia de transició energètica de la Diputació de Tarragona per un import de 18.790,87 euros.