Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar aquesta subvenció per finançar el cost del canvi de gespa natural a gespa artificial a les piscines municipals, amb la finalitat d’optimitzar i reduïr el consum d’aigua que es requeria per al seu manteniment.

L’import total de l’actuació va ser de 33.917,07 euros, dels quals la Diputació de Tarragona ha subvencionat el 95%, 32.221,21 euros.