Aquesta subvenció té per objectiu finançar actuacions per desenvolupar polítiques locals d’habitatge per tal, entre d’altres, de fomentar l’accés a l’habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants. L’import de la subvenció ha estat de 30.000 euros.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre es va acollir a l’apartat A (inversions executades per a crear, rehabilitar i millorar la qualitat dels habitatges i les despeses d’adquisició de béns mobles i parament de la llar).

Es va presentar un projecte de rehabilitació de la casa del metge destinada a habitatge de lloguer, i s’han pogut fer les obres de millora: canvi de finestres per unes d’alumini eficients i vidre amb cambra, canvi de xarxa d’aigua potable, electricitat, desguassos i renovació de la cambra higiència i la cuina, que es trobaven en molt mal estat.

Aquesta atuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.