L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 20.000,00 euros per finançar les despeses corrents de l’any 2023. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses corrents de reparacions i manteniment, despeses d’energia elèctrica i despeses del servei de neteja.

Aquesta actuació finança el 100% de les despeses justificades fins arribar a l’import de 20.000 euros atorgat.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la