La subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, anualitat 2023 engloba diferents línies. L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut les següents subvencions:

Línia 2 socorrisme piscines. Cost total de l’actuació 9.679,88 € dels quals s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.764,18 €

Aquesta actuació inclou la contractació del servei de socorrisme aquàtic a les piscines municipals, que aquest any s’han obert del dia 24 de juny al 3 de setembre, en horari de 12 a 14:30 hores i de 16 a 20 hores.

Línia 3 desfibril·ladors municipals. Cost total de l’actuació 641,91 € dels quals s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 514,86 €

Aquesta actuació inclou la revisió anual dels dos desfibril·ladors dels que disposa l’ajuntament, un situat a l’entrada del consultori mèdic (carrer Major, 26) i l’altre a l’entrada del Centre Cultural (Pl. Catalunya, 7). Aquest any també s’han substituit els elctrodes d’adult i pediàtrics d’un dels desfibril·ladors per caducitat.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la