L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.842,73 euros per finançar les despeses d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de publicitat als medis per la dinamització de les activitats turístiques, també per a la realització de la jornada del festival Ebre Lumen i per altres actuacions com la compra de llibres per als nens de l’escola per celebrar Sant Jordi, i el finançament de les assegurances de la cursa del Mussol o de l’arbitratge del torneig de futbol sala.

Aquesta actuació es finança en un 93,85 % de les despeses justificades fins arribar a l’import màxim atorgat.