La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre la subvenció per import de 9.103,82 € per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, dins la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública de l’any 2023.

Aquesta actuació es finança en un 95% de les despeses justificades fins arribar a l’import màxim atorgat.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.