Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l’entrada de l’aigua de pluja a l’interior de l’església i garantir-ne un bon estat de conservació.

Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d’altres, pel Pla d’Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona per un import de 42.681,98 €.

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.