Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l’entrada de l’aigua de pluja a l’interior de l’església i garantir-ne un bon estat de conservació.

Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d’altres, per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural, trienni 2022-2024) amb un import de 15.714,99 euros.

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya”.