S’ha d’anar al menú principal, opció Ajuntament i apartat Atenció al ciutadà on hi ha diferent informació per contactar amb l’ajuntament. A la part superior dreta de la web també es pot trobar el telèfon i correu electrònic de contacte.
S’ha d’anar al menú principal, opció Ajuntament i apartat Institució opció Composició es pot trobar el nom, càrrec i partit polític de tots els regidors.
S’ha d’anar al menú principal, opció Ajuntament i apartat Què fer? On es troben totes les activitats que es realitzen.
Al centre del lloc web hi ha un apartat específic que es diu El teu Ajuntament més obert i transparent que mai i clicant en les opcions s’accedeix a diferents apartats del portal de transparència municipal.
S’ha d’anar al menú principal, opció Municipi i apartat Informació hi ha l’opció Esdeveniments, on es troba una agenda on veure els esdeveniments que estan previstos realitzar-se a la població.
S’ha d’anar al menú principal, opció Municipi i apartat Què visitar on apareixen  els principals atractius a visitar a la població.
S’ha d’anar al menú principal, opció Municipi i apartat On dormir i menjar on apareixen  els principals allotjaments i restaurants de la població.
S’ha d’anar al menú principal opció Municipi i apartat Què fer? On es troben totes les activitats que es realitzen.
S’ha d’anar al menú principal opció Tràmits i en l’apartat Seu electrònica es troben tots els tràmits per Internet que ofereix l’ajuntament. En l’apartat Tots els tràmits es visualitzen tots junts per temàtica.
S’ha d’anar al menú principal opció Tràmits i apartat Factura electrònica es pot trobar el vincle web per presentar una factura electrònica, així com altra informació com els codis DIR3.
S’ha d’anar a la part central de la web a la secció Últims bandos i allí es publiquen tots els pregons que fa l’ajuntament i que envia amb l’aplicació e-Bando.

S’ha d’anar a la part central de la web a la secció L’ajuntament a les xarxes socials i allí es troben les darreres publicacions que s’han fet en diferents xarxes socials que té actives l’ajuntament.