Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona concedeix dues subvencions per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer

La Diputació de Tarragona ha través de la convocatòria de "Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023” ha concedit a l'Ajuntament de La Palma d’Ebre dues subvencions, per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer. Les dues subvencions, amb un import total de 55.100 euros, han servit per adquirir dos immobles per a destinar-los a lloguer. Un immoble es el que està situat al carrer Porxos, 4 amb [...]

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l'entrada de l'aigua de pluja a l'interior de l'església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d'altres, per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació [...]

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l'entrada de l'aigua de pluja a l'interior de l'església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d'altres, pel Pla d’Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona per un import de 42.681,98 €. "Aquesta actuació [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i gestió dels animals domèstics a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.425,74 euros per finançar les despeses de gestió de plagues urbanes i gestió d'animals domèstics. Concretament l'Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de desinsectació i desratització dels locals municipals i del clavegueram, fer tasques de control de la processionària del pi a les zones de lleure municipals, i donar el servei de [...]

El Departament d’Educació ha concedit una subvenció per a la Rehabilitació d’una sala del centre d’entitats per a la implantació de la llar d’infants a La Palma d’Ebre.

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció del Departament d'Educació de 29.449,55 euros dins la línia de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del Pla d’acció municipal (PAM) 2023 per al finançament de les despeses corrents de l’Ajuntament de La Palma d’Ebre.

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 20.000,00 euros per finançar les despeses corrents de l'any 2023. Concretament l'Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses corrents de reparacions i manteniment, despeses d'energia elèctrica i despeses del servei de neteja. Aquesta actuació finança el 100% de les despeses justificades fins arribar a l'import de 20.000 euros atorgat. Aquesta actuació compta amb [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals 2023.

La subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, anualitat 2023 engloba diferents línies. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut les següents subvencions: Línia 2 socorrisme piscines. Cost total de l'actuació 9.679,88 € dels quals s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.764,18 € Aquesta actuació inclou la contractació del servei de socorrisme aquàtic a les piscines municipals, [...]