Ordenança de transparència i Administració electrònica
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança per la gestió dels residus de la construcció
Ordenança reguladora per la tinença d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos
Ordenança municipal per regular l'ús de mitjans electrònics per poder utilitzar la plataforma e-TRAM
Ordenances fiscals per a l'any 2024
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021