Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament regulador del Registre municipal de parelles de fet