Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Comunicació als beneficiaris de les subvencions any 2023

Publicat el 12-06-2024

Comunicació als beneficiaris de les subvencions any 2023

Preu públic banderes escut municipal

Publicat el 07-06-2024

Preu públic banderes escut municipal

Aprovació inicial projecte Instal·lació caldera biomassa

Publicat el 07-06-2024

Aprovació inicial projecte Instal·lació caldera biomassa

Aprovació inicial projecte Modernització comptadors telelectura aigua

Publicat el 07-06-2024

Aprovació inicial projecte Modernització comptadors telelectura aigua

Concurs oposició funcionarització plaça auxiliar administratiu/iva

Publicat el 07-06-2024

Concurs oposició funcionarització plaça auxiliar administratiu/iva

Preu públic assistència al casal d'estiu

Publicat el 07-06-2024

Preu públic assistència al casal d'estiu

Ordenança domini públic empreses explotadores serveis subministrament

Publicat el 23-05-2024

Aprovació inicial Ordenança domini públic empreses explotadores serveis subministrament

Aprovació inicial Ordenança municipal regulador taxa domini públic

Publicat el 14-05-2024

Aprovació inicial Ordenança municipal regulador taxa domini públic

Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d'auscultació de la presa de Margalef. Expedient: PC-AG-2023-563.

Publicat el 09-05-2024   ·   Procedent de Externa

En compliment del que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 12 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, se sotmet a informació pública el projecte promogut pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural següent: - Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d'auscultació de la presa de Margalef. Expedient: PC-AG-2023-563.

Liquidació del pressupost 2023

Publicat el 08-04-2024

Liquidació del pressupost 2023

APROVACIÓ DEFINITIVA POUM DE LA PALMA D'EBRE

Publicat el 11-06-2015

APROVACIÓ DEFINITIVA POUM DE LA PALMA D'EBRE

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ