Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

El Departament d’Educació ha concedit una subvenció per a la Rehabilitació d’una sala del centre d’entitats per a la implantació de la llar d’infants a La Palma d’Ebre.

novembre 29, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció del Departament d'Educació de 29.449,55 euros dins la línia de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del Pla d’acció municipal (PAM) 2023 per al finançament de les despeses corrents de l’Ajuntament de La Palma d’Ebre.

novembre 23, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 20.000,00 euros per finançar les despeses corrents de l'any 2023. Concretament l'Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses corrents de reparacions i manteniment, despeses d'energia elèctrica i despeses del servei de neteja. Aquesta actuació finança el 100% de [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals 2023.

novembre 23, 2023|Ajuts i Subvencions|

La subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, anualitat 2023 engloba diferents línies. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut les següents subvencions: Línia 2 socorrisme piscines. Cost total de l'actuació 9.679,88 € dels quals s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.764,18 [...]

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2023/2024

novembre 22, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a desenvolupar polítiques d’habitatge. 2022

octubre 18, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

Aquesta subvenció té per objectiu finançar actuacions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge per tal, entre d'altres, de fomentar l'accés a l'habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants. L'import de la subvenció ha estat de 30.000 euros. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre es va acollir a l'apartat A (inversions executades per a crear, rehabilitar [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus B, Capítol 6 i tipus C, Capítol 2 i 6)

maig 2, 2023|Ajuts i Subvencions|

Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digital (tipus B, Capítol 6) i per la millora de la seguretat dels municipis (tipus C, Capítol 2 i 6). L’objectiu de la [...]

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la instal·lació de l’enllumenat i els pluvials de les escales de la bàscula municipal

abril 12, 2023|Ajuts i Subvencions|

El motiu d’aquesta actuació es doble. Per una banda és una zona molt freqüentada, ja que aquestes escales uneixen els carrers del poble amb la zona on hi ha la bascula municipal i els contenidors del reciclatge i era una zona fosca. Per altra banda, en aquesta zona hi havia un problema amb els aigües [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

març 28, 2023|Ajuts i Subvencions|

Durant l’estiu 2022 es va fer la contractació del servei de socorrisme per a poder procedir a l’obertura de les piscines municipals des del mes de juny fins al setembre. Aquest servei va estar subvencionat a través de la subvenció de Salut Pública, línia 1.1 de piscines. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la [...]

Subvencions de la Diputació de Tarragona, any 2021

octubre 28, 2021|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre les següents subvencions: PAM. Actuacions any 2021: Despeses corrents. 20.000,00 euros Reparació del clavegueram (ctra. de Vinebre). 13.404,33 euros Millora de la pista esportiva. 76.695,67 euros E-Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2021 8 actuacions. 8.573 euros Activitats culturals o d'interès per [...]

Concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi (Covid 19)

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat:   Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.     Sol·licitant   Import de la subvenció   Laura Abella Pardell 613,22 €   M Dolors Miret [...]