Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona concedeix dues subvencions per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer

abril 3, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha través de la convocatòria de "Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023” ha concedit a l'Ajuntament de La Palma d’Ebre dues subvencions, per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer. Les dues subvencions, amb un import total de 55.100 euros, han servit per adquirir dos immobles per a [...]

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

gener 17, 2024|Ajuts i Subvencions|

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l'entrada de l'aigua de pluja a l'interior de l'església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d'altres, per l'Oficina [...]

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

gener 12, 2024|Ajuts i Subvencions|

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l'entrada de l'aigua de pluja a l'interior de l'església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d'altres, pel Pla [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i gestió dels animals domèstics a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

gener 8, 2024|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.425,74 euros per finançar les despeses de gestió de plagues urbanes i gestió d'animals domèstics. Concretament l'Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de desinsectació i desratització dels locals municipals i del clavegueram, fer tasques de control de [...]

El Departament d’Educació ha concedit una subvenció per a la Rehabilitació d’una sala del centre d’entitats per a la implantació de la llar d’infants a La Palma d’Ebre.

novembre 29, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció del Departament d'Educació de 29.449,55 euros dins la línia de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del Pla d’acció municipal (PAM) 2023 per al finançament de les despeses corrents de l’Ajuntament de La Palma d’Ebre.

novembre 23, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 20.000,00 euros per finançar les despeses corrents de l'any 2023. Concretament l'Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses corrents de reparacions i manteniment, despeses d'energia elèctrica i despeses del servei de neteja. Aquesta actuació finança el 100% de [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals 2023.

novembre 23, 2023|Ajuts i Subvencions|

La subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, anualitat 2023 engloba diferents línies. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha rebut les següents subvencions: Línia 2 socorrisme piscines. Cost total de l'actuació 9.679,88 € dels quals s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.764,18 [...]

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2023/2024

novembre 22, 2023|Ajuts i Subvencions|

L'Ajuntament de la Palma d'Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a desenvolupar polítiques d’habitatge. 2022

octubre 18, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

Aquesta subvenció té per objectiu finançar actuacions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge per tal, entre d'altres, de fomentar l'accés a l'habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants. L'import de la subvenció ha estat de 30.000 euros. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre es va acollir a l'apartat A (inversions executades per a crear, rehabilitar [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus B, Capítol 6 i tipus C, Capítol 2 i 6)

maig 2, 2023|Ajuts i Subvencions|

Durant l’any 2022 l’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar una ajuda en l’àmbit de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis concretament per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digital (tipus B, Capítol 6) i per la millora de la seguretat dels municipis (tipus C, Capítol 2 i 6). L’objectiu de la [...]