General

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023.

gener 12, 2024|General|

Durant l’any 2023 s'han realitzat les analítiques d'aigua d'acord amb el RD 3/2023, les analítiques de l'aigua de les piscines, s'han adquirit els productes necessaries per als tractaments de les aigües i també s'ha realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals. Aquestes actuacions compten amb una subvenció [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023.

gener 11, 2024|General|

Durant l’any 2023 s'han realitzat les analítiques d'aigua d'acord amb el RD 3/2023, les analítiques de l'aigua de les piscines, s'han adquirit els productes necessaries per als tractaments de les aigües i també s'ha realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals. Aquestes actuacions compten amb una subvenció [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023

gener 8, 2024|General|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d'Ebre la subvenció per import de 9.103,82 € per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, dins la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública de l’any 2023. Aquesta [...]

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023.

gener 8, 2024|General|

Durant l’any 2023 s'han realitzat les analítiques d'aigua d'acord amb el RD 3/2023, les analítiques de l'aigua de les piscines, s'han adquirit els productes necessaries per als tractaments de les aigües i també s'ha realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals. Aquestes actuacions compten amb una subvenció [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

gener 8, 2024|General|

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.842,73 euros per finançar les despeses d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de publicitat als medis per la dinamització de les activitats turístiques, també per a la realització [...]

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a desenvolupar polítiques d’habitatge. 2022

octubre 18, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

Aquesta subvenció té per objectiu finançar actuacions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge per tal, entre d'altres, de fomentar l'accés a l'habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants. L'import de la subvenció ha estat de 30.000 euros. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre es va acollir a l'apartat A (inversions executades per a crear, rehabilitar [...]

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació: canvi de gespa natural a gespa artificial a les piscines municipals, per import de 32.221,21 €

octubre 16, 2023|General|

Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de la Palma d'Ebre va sol·licitar aquesta subvenció per finançar el cost del canvi de gespa natural a gespa artificial a les piscines municipals, amb la finalitat d'optimitzar i reduïr el consum [...]

Recepció nou vehicle Protecció Civil

setembre 8, 2023|General|

Durant aquest any 2023 s'ha adquirit un nou vehicle de Protecció Civil, subvencionat en un 100% pel Ministeri de l'Interior per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, dins les subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear de l'anualitat 2022. Durante este año 2023 se ha adquirido un nuevo vehículo de Protección [...]

Mapa de Protecció Civil

agost 7, 2023|General|

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà.2022

juliol 4, 2023|General|

Aquesta subvenció té per objectiu donar suport a les entitats del territori en la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, en la compra de béns inventariables i en la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics.L'Ajuntament de la Palma d'Ebre es va acollir [...]