Què és la Seu Electrònica?

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l’ajuntament difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions.

Accés a la seu electrònica clicant aquí

Com puc tramitar telemàticament per la Seu Electrònica?

Per fer tràmits electrònics amb l’ajuntament de La Palma d’Ebre cal clicar al menú superior d’aquest web l’apartat Tramits i participació / Accés a la seu electrònica. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d’allà. Si no està activada cal descarregar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l’apartat Instancia genèrica.

 

Accés al Catàleg de tràmits electrònics de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre

Què és una notificació electrònica i com accedeixo?

Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.

Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions electròniques, necessitareu disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma)

Accés a la plataforma de notificacions electròniques

 

Certificats digitals

idCAT

Amb aquest certificat digital, us podreu identificar a Internet i realitzar tràmits amb l’Administració. El podeu obtenir a les Entitats de Registre idCAT.

Per sol·licitar-lo heu d’accedir a la pàgina de l’idCAT i seguir els pasos que us indiquen.

idCAT Mòbil

Amb aquest servei, podreu realitzar alguns tràmits en línia amb l’Administració identificant-vos a través del vostre telèfon mòbil.

Per sol·licitar-lo aqui

Certificat de representació

Certificat de representació: Representant d’Administrador Únic o Solidari – Persona jurídica – Representant d’Entitat Sense Personalitat Jurídica

El podeu sol·licitar aqui

Factura electrònica

Com puc crear una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:

Crear e-factures

 

Opcions per a crear i enviar factures electròniques

Solucions gratuïtes: 

Solucions per crear i enviar:

B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

Manual B2B Router

Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.

Solucions només per crear:

www.facturae.gob.es: A través de l’aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Informació d’utilitat

Codi DIR3 de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre

L01430995

Bústia d’enviament de factures

Suport a les empreses

 

Notificacions electròniques Carpeta Ciutadana
Identitat digital Seu electrònica
Factures electròniques Sessió formativa general