La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre una subvenció en el marc del Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

Nom: CONSTRUCCIÓ D’UN NOU TRAM DE CLAVEGUERAM – CARRER FONT VELLA
Cost total: 19.061,88 euros
Import subvenció: 18.108,79 euros

Nom: RENOVACIÓ DEL TRAM FINAL OEST DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Cost total: 53.809,53 euros
Import subvenció: 51.119,06 euros

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre una subvenció en el marc del Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

Nom: CONSTRUCCIÓ D’UN EMBARCADOR FLOTANT
Cost total: 38.720,00 euros
Import subvenció: 23.815,92 euros

Nom: ARRANJAMENT DEL SISTEMA D’IMPULSIÓ DEL POU D’AIGUA
Cost total: 28.950,36 euros
Import subvenció: 7.993,15 euros