La creació a l’any 2002 de l’embassament de la Palma d’Ebre com a dipòsit d’aigua de reg va transformar les valls dels Estoldrans i Montblanquets de conreus de secà a espais inundats permanentment. La zona esdevingué un ecosistema lacustre d’interior (amb la consegüent aparició de noves espècies, animals i vegetals), tot i que l’entorn immediat de brolles, garrigues i pinedes va mantenir-se com un hàbitat de secà sense patir alteracions en la seva composició. 

La construcció del pantà també va suposar la creació d’un camí que va resseguint la vora de la làmina d’aigua i la presa amb el seu canal de desguàs, el qual s’ha aprofitat pel disseny de la ruta botànica. Una altra raó per realitzar la ruta és la presència en alguns indrets d’aquesta d’una planta endèmica de la vall de l’Ebre, el timó reptant o timonet (Thymus loscosii). 

La informació de cada una de les espècies incloses en la ruta es presenta en forma d’estaca, en un plafó propi amb el nom local i científic, el tipus vegetal i la seva abundància. Per obtenir més informació sobre l’espècie, es pot escanejar el codi QR del plafó per tenir accés a la web dedicada a la planta en qüestió, amb fotografies, nom català estàndard, fenologia, etc. Pel que fa a la nomenclatura de cada espècie, s’ha optat per emprar el nom local com a part de la riquesa d’aquest itinerari i per tal d’evitar-ne la pèrdua a causa de la influència homogeneïtzadora dels mots emprats en català estàndard. 

Abaltrer