Aquesta celebració commemora el primer dia que no va morir cap jove del poble durant l’epidèmia de la pesta, un 29 d’abril.